ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ


ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ ਐਗਰੋਟੈਕਨੀਕਲ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ਼ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ. ਕੀੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ. ਗਾਰਡਨਰਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਗ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਕਸਰ ਉਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੋਕਥਾਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੋਗ

Fusarium ਅਤੇ ਦੇਰ ਝੁਲਸ wilting

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੂਸਰੀਅਮ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਝੁਲਸ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੰਗਲ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਟੀਓਲਜ਼ ਦੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਦੇ ਹਨ. ਫਲਾਂ ਘੱਟਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ, ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਸਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ:

 • ਸਿੱਧ ਨਰਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂਟੇ ਲਓ;
 • ਹਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਗ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਾਗਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
 • ਜੇ ਪੌਦੇ ਅਗਸਤ ਜਾਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;
 • ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਤੇਜਕ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰੋ.

ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਝਾੜੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ.

ਸਲੇਟੀ ਸੜ

ਰੋਗ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚਟਾਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਦਾਰ ਖਿੜ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਫੰਗਲ ਸੰਕਰਮਣ ਅਕਸਰ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂ neighboringੀ ਬੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦਾਗ਼ੇ ਫਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਪੇਟੀਓਲਜ਼ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਟਰਾਬਰੀ ਝਾੜੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ.

ਸਲੇਟੀ ਸੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ:

 • ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਐਗਰੋਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ - ਬੂਟੀ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਉੱਗੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ;
 • ਫੁੱਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ 2-3% ਬਾਰਡੋ ਤਰਲ ਜਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ 10 ਤੁਪਕੇ;
 • ਪੌਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ;
 • ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੱਕ ਜਾਣਗੇ;
 • ਚਿੱਟੇ ਐਗਰੋਫਾਈਬਰ ਹੇਠ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ.

ਚਿੱਟੇ ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਧੱਬਿਆ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਫੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਭੂਰੇ ਚਟਾਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ coveringੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਲਾਗ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਆਂ .ੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਪੱਤੇ ਸਮੇਤ ਬਾਰਡੋ ਤਰਲ ਦੇ 4% ਘੋਲ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਓ;
 • ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਕ ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ;
 • ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ.

ਪਾ Powderਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ

ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿ .ਬ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰੇ ਤੋਂ ਜਾਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਖਿੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀ ਪਰਾਗਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਫਲ ਵੀ ਖਿੜਦੇ ਹਨ. ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਸੁਆਦ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਾ powderਡਰਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪਿੱਤਲ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਆਇਓਡੀਨ ਭਾਫ਼ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵੇਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ.

ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਕੀੜੇ

ਨੈਮੈਟੋਡ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਨੈਮੈਟੋਡ. ਬਹੁਤੇ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁਕੁਲ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਲਾਰਵੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਛੋਟੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀੜੇ ਇੱਕ ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੱਕ. ਸੰਕਰਮਿਤ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਪੱਤੇ ਦੇ petioles ਦੇ reddening;
 • ਪੇਡਨਕਲ ਦਾ ਵਿਗਾੜ;
 • ਪੱਤਾ ਬਲੇਡ 'ਤੇ ਲਾਲ ਚਟਾਕ;
 • ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਉਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ.

ਐਂਟੀ-ਨੈਮਾਟੌਡ ਇਲਾਜ

ਇਸ ਕੀਟ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱ Toਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ - 45 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਵਿਧੀ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰੇਗੀ, ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਕਾਰਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰੇਗੀ. ਆਇਓਡੀਨ ਘੋਲ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ.

ਪਤਝੜ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਵਧੀਆ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੋਣਗੀਆਂ:

 • ਬਿਮਾਰ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਬੂਟੀ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ;
 • ਸਲੇਕ ਵਾਲੇ ਚੂਨੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਖੋਦਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਵਿਟ੍ਰਿਓਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ.

ਵੀਵਿਲ

ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਸਲੇਟੀ ਰੰਗ ਦੀ ਬੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਕੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਸਾਫ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਹੈਚਡ ਲਾਰਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਉਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਮਿੱਝ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਬੁਰਾਈ ਕੰਟਰੋਲ

ਸੁੱਕੇ ਰਾਈ ਦੇ ਘੋਲ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸੁਆਹ ਦੇ ਘੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ theੰਗ ਨਾਲ ਬੀਟਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ. ਕੌੜੀ ਮਿਰਚ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ, ਲਾਂਡਰੀ ਸਾਬਣ ਦੀਆਂ ਛਾਂਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਕੀੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਇਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਕੁਲ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਫਿਲਮ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਭਜਾ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਤਝੜ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਪਤਝੜ ਖੁਦਾਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗੀ.

ਧਿਆਨ ਦਿਓ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਬੇਰੀ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੀਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਟ ਹੈ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਚਿੱਟੀ ਫਲਾਈ

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਟੀ ਤਿਤਲੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੂਸ 'ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਲਾਰਵੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਕੂਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਬਾਲਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਹਨ. ਇੱਕ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੀ ਫਲਾਈ ਚਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ meansੰਗ ਹੈ ਬਿਸਤਰੇ ਵਿੱਚ ਮਲਚਲ ਫਿਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਸ਼ਗਲੀ ਕਾਂਸੀ

ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੀਟ ਜੋ ਮਈ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗੰਧਲਾ ਕਾਂਸੀ ਹੈ - ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਾਲਾ ਬੀਟਲ. ਇਹ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ. ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹਨ:

 • ਡੂੰਘੀ ningਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ;
 • ਕੱਚੀ ਤੂੜੀ ਨੂੰ ਸਾੜ;
 • ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੁਕੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਝਰਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਦੇ ਮਾਪ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ. ਸੈੱਲ ਸੈਪ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜਲਦੀ ਹੀ, ਟਿੱਕੇ ਪੂਰੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਗਿੱਲਾ, ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇਕਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿਚ, ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ;
 • ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ, 80 ਡਿਗਰੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
 • ਕੋਲੋਇਡਲ ਸਲਫਰ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਹਰ 14 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਛਿੜਕਾਅ;
 • ਇਹ ਬਾਰਡੋ ਤਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ;
 • ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ strawੰਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇਕਣ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ methodੰਗ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ;
 • ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
 • ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਲਈ ਪੌਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਐਗਰੋਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੱਕੜੀ ਦਾ ਪੈਸਾ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਇਕ ਪਤਲਾ ਮੋਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੜਦੇ ਹੋਏ. ਇਹ ਇਕ ਮੱਕੜੀ ਪੈਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਤਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਸੈਪ ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲ਼ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਝਾੜੀਆਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ.

ਜਖਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਕੀੜਾ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਹੋਵੇਗਾ. ਜੇ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਕਾਰਬੋਫੋਸ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ 'ਤੇ ਐਫੀਡਜ਼

ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਤੁਰੰਤ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ coverੱਕਦੇ ਹਨ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਐਫੀਡਸ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂ .ੀ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਪੱਤੇ curl ਅਤੇ ਸੁੱਕ;
 • ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਫਲ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 • ਉਗ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੀੜੇ ਲਸਣ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਲਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁ agedਾਪਾ. ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਐਫੀਡਜ਼ ਦਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਉਪਾਅ ਸੁੱਕੀ ਰਾਈ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਮ ਵਾਂਗ, ਲਾਂਡਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ.

ਮੇਦਵੇਕਾ

ਕੀੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਲਾਰਵੇ ਦੋਵੇਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਮੇਦਵੇਦਕਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਲਬਧ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ;
 • ਬਿਸਤਰੇ ਵਿਚ ਜਾਲ ਫੜਨ ਲਈ, ਦਾਣਾ ਡੱਬੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ;
 • ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱure ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ! ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਕ ਇੱਕ ਰਿੱਛ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇਗੀ - ਕੈਲੰਡੁਲਾ, ਮੈਰੀਗੋਲਡਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਤੰਬਾਕੂ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ

ਛੋਟੇ ਪੀਲੇ-ਭੂਰੇ ਕੀੜੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਭਾਅ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਅੰਡੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਫੜਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤੂੜੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਛੁਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਡਾਂਡੇਲੀਅਨ, ਸੰਤਰਾ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਜਾਂ ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਦੇ ਕੱਟ ਕੇ, ਇਸਦੇ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਲੱਗਸ

ਉਹ ਉੱਚੀ ਨਮੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਉਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ. ਕੀਟ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਿਆਂ ਹੇਠ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬਰਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਲੱਗਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ:

 • ਬਿਸਤਰੇ ਨੂੰ ਐਗਰੋਫਾਈਬਰ ਨਾਲ coveringੱਕਣਾ;
 • ਬਰਾ ਦਾ ਮਲਚਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸੁਆਹ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;
 • ਸੰਤ੍ਰਿਪਤ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਛਿੜਕਾਅ.

ਕੀੜੀਆਂ

ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ, ਪੁਦੀਨੇ, ਲਸਣ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ .ੁਕਵੇਂ ਹਨ. ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ, ਸੁਆਹ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਹੋਰ ਕੀੜੇ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਕੀੜੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਇਨਫਿionsਜ਼ਨ ਅਤੇ ਕੜਵੱਲਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ. ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗਾ.

ਵਾਇਰਵਰਮ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦਾ ਚੂਨਾ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮਾਂਗਨੇਟ ਜਾਂ ਸੁੱਕੀ ਰਾਈ ਦੇ ਘੋਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱ .ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ. ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਟੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਰੇਸ਼ਮੀ ਕੀੜੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਕੱchਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਮਈ ਬੀਟਲ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਰਵੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਬਰ ਦੇ apੇਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ. ਉਹ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਲਾਰਵੇ ਜੰਮ ਜਾਣ.

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਠੇ ਚੱਕਰਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ.

ਚਮਕਦਾਰ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਖੱਡੇ 'ਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੋਤਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਣਗੇ.

ਸਿੱਟਾ

ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਤੇ ਜਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਓ. ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਉਗ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਗੇ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: इस शखस क दव,10 रपए क Juice करग Sugar, पट गस, जड क दरद दर (ਅਕਤੂਬਰ 2021).