ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਜੁਗਤਾਂ

ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਦਸਤ


ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂਡਸਟ ਪੋਲਟਰੀ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਬ੍ਰੋਲਰ. ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੁਰਗੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ.

ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਸਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੋਖ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ.

ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਦਸਤ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਦਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਦੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਾਗ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੌਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ. ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਮਾੜੀ ਕੁਆਲਟੀ ਫੀਡ ਵਿਚ;
 • ਲਾਗ ਵਿੱਚ.

ਦਸਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ

ਮਾੜੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਦਸਤ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿੱਲੇ ਮੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ;
 • ਡਰਾਉਣੀ ਜਾਂ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਛੀ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ;
 • ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਹਾਈਪੋਥਰਮਿਆ;
 • ਪੋਲਟਰੀ ਹਾ inਸ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ;
 • ਫੀਡ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਦਸਤ;
 • ਤਾਂਬੇ ਜਾਂ ਗੈਲੈਵਨਾਈਜ਼ਡ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ;
 • ਚਿਕਨ ਕੋਪ ਵਿਚ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਲਤਾਂ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਦਸਤ ਦੇ ਗੈਰ-ਛੂਤਕਾਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਆਬਾਦੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.

ਲੱਛਣ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਮਲ ਦੇ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ;
 • ਟੱਟੀ ਚਿੱਟਾ, ਹਰੇ, ਜਾਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਗਮ ਅਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ;ੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ;
 • ਬ੍ਰੋਇਲਰ ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੰਭ ਸੁੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ;
 • ਉਹ ਅਕਸਰ ਲਤ੍ਤਾ ਦੇ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਬੇਵਕੂਫ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ;
 • ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 • ਕਲੋਆਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰੰਤਰ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,

ਕੋਈ ਦਸਤ ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਨਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਤ.

ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪੋਲਟਰੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਲੱਛਣਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਮਾਹਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਿਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਸ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁ aidਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ.

ਮੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੱਛਣਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੋਲਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

 1. ਪਹਿਲਾਂ, ਦਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਚੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
 2. ਦੂਜਾ, ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਗਾਣੂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ. ਸਾਰੀ ਰਸਦਾਰ ਅਤੇ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਨਾਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
 3. ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਗਾਣੂ-ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਖੈਰ, ਬੇਸ਼ਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰਗੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਕਨ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 1. ਮੁਰਗੀਆ ਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪਰਮੰਗੇਟੇਟ ਦਾ ਘੋਲ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਾਰਬਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਖਕ ਲਗਾਓ.
 2. ਫੀਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਕ, ਬੱਜਰੀ, ਸ਼ੈੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ.
 3. ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਪ੍ਰੋਬਾਇਓਟਿਕਸ ਪੀਓ.
 4. ਚਾਵਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ.
 5. ਹੈਲਮਿਨਥਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲੈਕਸਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੰਨ੍ਹੋ.

ਟਿੱਪਣੀ! ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗ਼ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਛੀਆਂ ਲਈ, ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਿਕਨ ਦੇ ਕੋਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ ਹਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਚੂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੋਲਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਜੜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਮੁਰਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਦਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ

ਟੱਟੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਲਾਗ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ:

 1. ਹਰਾ, ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਸਤ ਏਵੀਅਨ ਟਾਈਫਸ, ਪੁਲੋਰੇਸਿਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 2. ਪੀਲੇ ਦਸਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੜਕਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 3. ਪੇਸਟੂਰਲੋਸਿਸ - ਏਵੀਅਨ ਹੈਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੱਟੀ ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਿੇਬਣ ਨਾਲ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 4. ਖ਼ੂਨੀ ਧੱਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਖੰਭ coccidiosis ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ.
 5. ਝੱਗ ਦਸਤ ਸੈਲਮੋਨੈਲੋਸਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਚਿੱਟਾ ਦਸਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬੂੰਦ ਚਿਕ ਵਿਚ ਸਾਲਮੋਨੇਲਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਸੰਭਾਵਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ. ਲਾਗ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਾਲਗ਼ ਮੁਰਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ.

ਦਸਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹਨ:

 • ਮੁਰਗੀ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਵਹਾਰ - ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਗਤੀਹੀਣ ਚਿੱਤਰ;
 • ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਚੁੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ;
 • ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ.

ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਇਲਰਾਂ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਰਮਾਂਡਸਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਫਾ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਦਸਤ ਭੂਰਾ ਹੈ

ਟੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਕਈ ਵਾਰ ਦਸਤ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਟੀ ਫੀਡ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲ ਦਾ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਕੋਕੀਸੀਓਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੌਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਨਿੱਘੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗ ਗੰਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਅਤੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਦਸਤ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:

 • ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਅਕਸਰ ਮੁਰਗੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਬੈਠੇ, ਗੰਧਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
 • ਖੰਭ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪਲੱਮ ਸੁੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 • ਮੁਰਗੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਖਾਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ;
 • ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੋਪੜੀ ਅਤੇ ਦਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ;
 • ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਬਲਗ਼ਮ ਜਾਂ ਖੂਨੀ ਗਤਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ;
 • ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਖੂਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ ਵਿਗਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜੇ ਭੂਰੇ ਦਸਤ ਉਪਰੋਕਤ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਫੇਸ ਵਿਚ ਖੂਨ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਲਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਪਰ ਕਲੋਏਕਾ, ਆਂਦਰਾਂ ਜਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਖੁਰਾਕ ਹੈ.

ਇਲਾਜ

ਕੋਕੀਡਿਓਸਿਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਬ੍ਰਾਇਲਰ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਜੇ ਬ੍ਰੌਇਲਰ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਭੂਰੇ, ਚਿੱਟੇ, ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਦਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਇਲਾਜ ਹਨ.

ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੋਕੋਸੀਡੀਓਸਿਸ ਤੋਂ:

 • ਕੋਕਸੀਪ੍ਰੋਡਿਨ;
 • ਅਵਤੇਕ 15% ਐਸ ਐਸ. ਇਹ 0 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਮੁਰਗੀ ਵਿਚ ਭੂਰੇ ਦਸਤ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਉਸੇ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ;
 • ਬੇਇਕੋਕਸ;
 • ਕੋਕਟਿਸੀਓਵਾਇਟਿਸ;
 • ਮੈਡੀਕੋਕਸ.
 • ਐਂਪ੍ਰੋਲੀਅਮ 30%;
 • ਮੈਟਰੋਨੀਡਾਜ਼ੋਲ;
 • ਟ੍ਰਿਕੋਪੋਲਸ

ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ .ੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਗੀ ਇਸਦੀ ਜਲਦੀ ਇਸਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ, ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ:

ਸਿੱਟਾ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰੌਇਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਾਸ ਅਤੇ ਅੰਡੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਬ੍ਰੌਲਰ ਅੰਡੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ). ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਖਾਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਫੀਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੇਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੀਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਰਗੀ ਅਤੇ ਕੱਕਰੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.


ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ: ਬਰਇਲਰ ਪਲਟਰ ਪਲਟਰ ਦਵਈ ਬਰਇਲਰ ਪਰਟ ਸਟਕ ਫਰਮ ਲਈ. ਚਕਨ ਚਗ ਸਹਤ ਲਈ ਪਲਟਰ ਦਵਈ. (ਅਕਤੂਬਰ 2021).